N

TOTAAL PAKKET

N

KWALITEIT

N

HAPPY HUISDIER

Teken verwijderen

Teek verwijderen Een teek die al in de huid vastzit, moet zo snel mogelijk worden verwijderd, maar wel op een goede manier. De reden hiervoor is met name dat teken ziekteverwekkers bij zich kunnen dragen, waaronder de Borrelia-bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Er zijn echter veel misverstanden over de manier van verwijderen. Samenvatting teek verwijderen uit de huid Gebruik een puntig pincet of een goede tekentang. Probeer de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop beet te pakken en niet in het lichaam van de teek te knijpen. (zie afbeeldingen verderop de pagina) Trek m.b.v. de pincet of tekentang de teek voorzichtig recht uit de huid. Irriteer de teek niet met olie, alcohol of vuur e.d., dit verhoogt mogelijk de kans op besmetting! Desinfecteer het bijtwondje na verwijdering van de teek met alcohol 70% of met jodium. De tekentang/tekenpincet kan na gebruik in kokend water worden gedesinfecteerd of op een door de fabrikant aangegeven manier. Hoe sneller en zorgvuldiger verwijderd, hoe kleiner de kans op besmetting. Tip! noteer datum en plaats van een tekenbeet; dit is nuttig als later blijkt dat men besmet is geraakt. De tekenbeet kan men al weer vergeten zijn. Misverstanden over het verwijderen van een teek Er is veel onduidelijkheid en tegenstrijdigheid over het verwijderen van teken. Volgens sommige bronnen moet een teek absoluut niet worden gedraaid, terwijl andere bronnen juist melden dat de teek alleen moet worden gedraaid, en er niet aan moet worden getrokken. Een misverstand is dat teken zich in de huid zouden schroeven, en in de tegenovergestelde richting kunnen worden uitgeschroefd. Teken schroeven zich niet in...

Vlooien bestrijden

Vlooien bestrijden Bij constatering van vlooien in huis of op uw hond of kat, is het zaak om te beginnen met het bestrijden ervan. Zodra u merkt dat uw huisdier veelvoudig zit te krabben en rusteloos gedrag vertoont, is de kans groot dat ze last van vlooien heeft. Door het grote aantal eitjes dat gelegd wordt, kunnen de vlooien zich in korte tijd verspreiden en binnen de kortste keren is er sprake van een ware vlooienplaag. Toch, door alles grondig aan te pakken is de plaag goed te bestrijden. Hoe langer u wacht met het bestrijden van de vlooien, hoe langer de vlooien hebben om zich te verspreiden. Houdt er rekening mee dat de gemiddelde vlooienlarve vier tot zes weken nodig heeft om een volwassen vlo te worden. Dit betekent dus dat u minstens gedurende die periode bezig zal moeten zijn met de bestrijding van de vlooien. Ook is het wijs om na die periode door te gaan met preventief...
order essay